maandag 28 januari 2019

Jouw privacy en online marketing, gaat dat wel samen?

Dat het leven van online marketeers niet geëindigd is door de inwerkingtreding van de AVG, dat is inmiddels wel duidelijk. Dat de nieuwe regels het werk niet makkelijker hebben gemaakt, dat moge ook duidelijk zijn. De grootste uitdaging voor de online marketeer sinds de invoering van de AVG: hoe ga je te werk zonder de privacy van de bezoeker uit het oog te verliezen?

Privacy first
Online marketing of digitale marketing zijn niet de eerste werkgebieden waar je aan denkt als je het over privacy hebt. Vaak wordt de privacy van betrokkenen, zij het bezoekers, klanten of nieuwsbriefabonnees, aan de laars gelapt. Met de GDPR-wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de Europese Unie probeert men hier een duidelijke grens te trekken. De voorbeelden zijn eindeloos, maar de oplossing voor het probleem lijkt niet zo eenduidig.

Vinkjes
Een punt dat al langer ter discussie staat heeft betrekking op de toestemming die verkregen moet worden van betrokkenen. Dat een contactformulier vereist dat je toestemming geeft voor het gebruik van de gegevens met de bedoeling om een antwoord te krijgen, lijkt redelijk vanzelfsprekend. De toestemming voor het plaatsen van cookies lijkt echter nog altijd een grijs gebied te zijn. Waar Cookieinfo terecht spreekt van uitsluitend ‘opt in’, en deze mogelijkheid ook biedt, lijken veel andere partijen gebruik te maken van het grijze gebied en bieden zij een ‘opt out’-mogelijkheid aan. Of erger nog: een Cookiewall, waarbij je moet accepteren om de site te mogen bezoeken. De AVG schrijft voor dat een betrokkene expliciet toestemming moet verlenen voor het gebruik van data, wat ook de dataverzameling van derden inhoudt. De enige vraag die hier dan nog rest: is op ‘OK’ klikken niet voldoende als expliciete toestemming of moet de keuze ook vooraf afzonderlijk gemaakt worden? We hopen dat de e-Privacy-wetgeving hier snel uitsluitsel over biedt, bij Nexwork volgen we de wet en adviseren we klanten voor de ‘opt in’-optie te gaan.

Toestemming verkrijgen
Ben je als marketeer bang dat je data kwijtraakt, dan moet je creatief aan de slag gaan om toestemming te krijgen van potentiële klanten en andere betrokkenen Het duidelijk verbergen van content, als er geen toestemming wordt gegeven of een ander gevoel van ‘FOMO’ (fear of missing out) creëren lijkt de enige optie te zijn om de betrokkene te verleiden.

Analytics
Met de invoering van de nieuwe wetgeving worden IP-adressen ook als een persoonsgegeven geclassificeerd. Hiermee kan een persoon namelijk ook herleid worden, tenzij de betrokkene in kwestie gebruikmaakt van TOR of op een VPN-dienst die het internetverkeer van de gebruiker verbergen voor providers of andere pottenkijkers. Statistics-tools als Google Analytics, maar ook privacy vriendelijke alternatieven als Matomo of Simple Analytics, kunnen ‘by default’ IP-adressen opnemen van bezoekers. Om deze te verbergen, kan ervoor gekozen worden om de IP-adressen te anonimiseren. Op die manier is de privacy gewaarborgd van de betrokkene en krijg je als marketeer toch data omtrent de gebruikersactiviteiten op de website.

Heatmaps en opnames
Voor veel marketeers zijn tools als Hotjar, Smartlook of CrazyEgg de heilige graal geworden. Dankzij de heatmaps en de opnames die deze tools genereren, kun je eenvoudig de activiteit van de bezoeker zien. Bij gebrek aan eye tracking-mogelijkheden, waarbij een testpersoon vaak op locatie voor een camera moet zitten, is dit voor veel marketeers een uitkomst gebleken. Maar hoe spring je om met dergelijke tools, als je in een opname ook kunt zien wat de bezoekers invullen in formulieren of zoekvensters? Gelukkig bieden veel tools inmiddels de mogelijkheid om naast de IP-adressen ook de ingevulde tekst op de websites te verbergen, zodat je nooit te zien krijgt welke mogelijk gevoelige informatie op jouw website wordt ingevuld en je toch kunt zien of de website zo presteert als vooraf bedacht.

De toekomst
Bij gebrek aan een glazen bol, kunnen we alleen afgaan op trends in de markt en daarbij zien we dat de grote aanbieders van marketing tools al een tijdje alles op alles zetten om te voldoen aan de regels die de GDPR voorschrijft. Voor nu lijkt dat vooral een doekje tegen het bloeden te zijn, maar met voldoende inspanning en het nodige respect voor de privacy van de gebruikers komen we uiteindelijk tot een manier van online marketing waarbij iedereen wel vaart.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. 

 

 

 

 

Recente berichten