maandag 1 juni 2015

Observeer en leer van de game-industrie

Door Armand Castermans

Ik biecht het maar meteen op: vroeger was ik gameverslaafd. De spelcomputer moest uit zelfbescherming soms zelfs achter slot en grendel. Tegenwoordig heb ik geen spelcomputer meer, maar mobile gaming is hot en een spelletje snel gekocht. Zo nu en dan steekt die oude verslaving dan ook weer even de kop op. Gelukkig ben ik niet de enige. Wereldwijd werd er in 2014 ruim $ 81,5 miljard dollar uitgegeven aan games. Een succesvolle sector dus. Wat kunnen we van de game-industrie leren?

In dienst van de ontdekkingstocht
In een Amerikaanse blog wordt een goed voorbeeld gegeven: Animal Crossing. Hierin is de content slim toegepast op de gebruikersbehoefte. Gebruikmakend van een natuurlijk gesprek en enkele aannames, weten gamedesigners binnen een minuut de meest basale profielgegevens te onttrekken. Interactieve storytelling in zijn meest pure vorm, maar hoe kom je daar? Het antwoord op die vraag is simpel. Als storytelling belangrijk is, begin je project dan bij die bron: start met het verhaal. Games worden ontwikkeld om gebruikers op een zo natuurlijk mogelijke manier een verhaal te laten ontdekken. Alles wat ontworpen of ontwikkeld wordt, staat dan ook in dienst van deze ontdekkingstocht. Echt content first denken dus!

Websiteontwerp anders bekeken
Dat ook online steeds meer de nadruk komt te liggen op het presenteren van de juiste content op de juiste manier, weten we natuurlijk al langer. En ook onze klanten raken hiervan steeds meer doordrongen. Toch gaat het vaak fout bij het onderdeel copy. De perceptie van projectteams is over het algemeen dat copywriters vooral taalkundige wonders zijn die invulling en inhoud geven aan de website. Maar dat is slechts één eigenschap van de taalvirtuozen onder ons. Ook op verhalend vlak zijn zij natuurlijk perfect in te zetten.

Verhalenvertellers
De copywriters van de game-industrie worden narrative writer, game writer of story designers genoemd. Het zijn contentstrategen, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van gesprekken tussen de gebruiker en het spel. Dat deze verhalen niet als een soort van sausje over het product gegoten worden, maar juist essentieel zijn voor het succes van een game, mag duidelijk zijn.

Lorum Ipsum verbod
Dit is een insteek waar we in online trajecten iets van kunnen leren. Het wordt daarom hoog tijd om het ontwerpproces om te draaien. Niet langer het systeem centraal, maar het verhaal! Start met het ontwerpen van het (interactieve) verhaal en laat dit leidend blijven in de verdere projectaanpak. Hoe je dat in de praktijk brengt? Simpel! Heb je een kick off van een nieuw project? Schuif dan ook een stoel aan voor de copywriter, en verbied meteen de Lorem Ipsum. Zo dwing je het projectteam al in een vroeg stadium om tot geoptimaliseerde, relevante en efficiënte content te komen. Dat zorgt voor meer bewustzijn, meer verdieping in de doelgroep, een kwalitatievere output en uiteindelijk een hogere conversie. Geen regel code meer tikken voordat er consensus is over copy, dat is het devies! Dan zorgen de interaction designers, ontwerpers en ontwikkelaars er met de juiste tools voor dat het verhaal op natuurlijke wijze wordt gebracht.

Recente berichten