Online karakter dat klopt

case Online omgeving LVO

Online karakter dat klopt

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland en leverancier van kwaliteitsonderwijs. Zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg vallen onder LVO. Van vmbo tot gymnasium, en van bijzonder tot openbaar onderwijs. Zeker 28.000 leerlingen ontvangen onderwijs – verspreid over ruim 30 locaties. En met circa 3.000 personeelsleden is LVO een belangrijke werkgever in Limburg. Een gezaghebbende naam die dankzij Nexwork een bijpassend online karakter krijgt.

Doelstelling

LVO koos Nexwork vanwege onze strategische aanpak en ervaring in de onderwijssector. Onze taak? Geef LVO online een duidelijk gezicht in het onderwijs.

Aanpak

Samen met Stichting LVO vernieuwde Nexwork de website. We creëerden daarnaast een online werkomgeving voor de organisatie en haar scholen. In het verlengde hiervan professionaliseerden we ook de corporate website van Stichting LVO.

Resultaat

Vanuit de website ontwikkelden we een stramien waarbinnen LVO-scholen hun eigen website kunnen creëren. Het resultaat? Verschillende websites met dezelfde eigentijdse uitstraling. Daarnaast heeft LVO definitief afscheid genomen van een omslachtig intranet. In plaats daarvan werken ze nu in een flexibele gebruiksvriendelijke online werkomgeving.