Een leven lang leren

case Ontwikkeling van een nieuwe online omgeving voor Gilde Opleidingen

Een leven lang leren

Gilde Opleidingen wil een nieuwe koers varen waarin de scholengemeenschap zich profileert als onderwijspartner van alle leeftijden. Nexwork ging deze uitdaging aan en lanceerde in februari 2018 15 scholenwebsites, 1 corporate website en 1 website voor het bedrijfsleven. Zandbeek stond garant voor een groot deel van de contentproductie.

Doelstelling

Onder het motto een leven lang leren staat vakgericht, lokaal en persoonlijk onderwijs centraal. Gilde Opleidingen stapt hierbij over op een nieuwe merkenstructuur, waarbij ruim 140 opleidingen onderverdeeld worden per school. Om studenten, ouders en het bedrijfsleven gericht van dienst te kunnen zijn, is de online omgeving aangepakt. De nieuwe online omgeving van Gilde Opleidingen vormt de basis van de communicatie met verschillende doelgroepen. Deze is zowel beeld- als reputatiebepalend. De online omgeving moet vanaf moment één gezien worden als professioneel, innovatief, creatief en in uitvoering en functionaliteit ‘award-winning’ kunnen zijn.

Aanpak

Om een online omgeving te creëren die in alle opzichten naadloos aansluit bij de (informatie)behoeften van de belangrijkste doelgroepen van Gilde Opleidingen, startten we met een uitgebreid strategisch traject. In verschillende sessies met onlinestrategen van Nexwork en een vaste delegatie aan mensen aan klantzijde werden de belangrijkste doelgroepen gedefinieerd. 

“Nexwork is meer dan een geschikte partij gebleken, een partner die ons op een prettige manier scherp weet te houden op onze doelstellingen.”
Thijs Metsemakers Gilde Opleidingen

Hieruit volgde een overzicht van hun wensen en behoeften in de vorm van persona’s en in gedetailleerde customer journey-beschrijvingen. Deze vertaalden we in een effectief UX-design dat inspeelt op de gedragingen en karaktereigenschappen van de belangrijkste doelgroepen. Om alles meetbaar te maken en de omgeving verder te kunnen optimaliseren, werden funnels en KPI’s in Google Analytics ingericht. 

Meer weten over dit project?

Ga naar www.gildeopleidingen.nl of www.gildevoorbedrijven.nl.