Wat is een privacyverklaring?

Nexwork beschermt jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat jouw gegevens goed worden beveiligd maar ook dat je duidelijk inzicht hebt in wat Nexwork met jouw gegevens doet.
Je kunt op verschillende manieren en in verschillenden hoedanigheden met Nexwork in contact komen. Om snel te kunnen zien wat voor jou van toepassing is wordt in een aantal rubrieken uitgelegd:

Welke persoonsgegevens Nexwork in verschillende scenario’s van je verwerkt;

 • Waarvoor deze gegevens worden gebruikt;
 • Hoe lang deze gegevens door Nexwork worden bewaard;
 • Op welke juridische basis persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast wordt ook antwoord gegeven op onderstaande vragen:

 • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
 • Welke maatregelen heeft Nexwork getroffen om mijn gegevens te beschermen?
 • Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met eventuele vragen over privacy?
 • Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Nexwork met mijn privacy omgaat?

Deze privacyverklaring is van:

Nexwork BV
Leidenlaan 16C
6229 EZ Maastricht
Nederland

Nexwork verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen die organisaties vertegenwoordigen waarmee Nexwork een relatie onderhoudt.

In dit kader verzamelt Nexwork de onderstaande persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam van de organisatie die je vertegenwoordigt of waarvoor je werkzaam bent
 • Functie/titel
 • Informatie die aan je gekoppeld is of dient te zijn om invulling te kunnen geven aan de afspraken, overeenkomsten of verplichtingen die tussen Nexwork en jouw organisatie bestaan

Nexwork verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om invulling te kunnen geven aan afspraken, overeenkomsten, gezamenlijke kansen en/of verplichtingen die tussen Nexwork en jouw organisatie bestaan
 • Om je te informeren over zaken die voor jouw mogelijk interessant zijn

Hoe lang bewaart Nexwork deze gegevens?

Nexwork bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de bovengenoemde doeleinden. Je kunt je overigens altijd eenvoudig uitschrijven voor informatieve berichtgeving door te klikken op de uitschrijflink onder aan de e-mail.

Op welke juridische basis verwerkt Nexwork deze persoonsgegevens?

Nexwork verwerkt jouw contactgegevens voor bovengenoemde doeleinden op basis van overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Indien je solliciteert bij Nexwork verwerkt Nexwork jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Nexwork van mij tijdens de sollicitatieprocedure?

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • CV, werkervaring en opleidingsniveau
 • Motivatie/pitch
 • Beschikbaarheid
 • Bevindingen van derden*

* Als onderdeel van de selectieprocedure kan het zijn dat een referentie-check plaats vindt. Dit gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. Bij een dergelijke referentie-check wordt alleen naar bevindingen gevraagd die betrekking hebben op het valideren van de geschiktheid voor een bepaalde functie

Voor welke doeleinden verwerkt Nexwork mijn sollicitatiegegevens?

 • Werving en selectie
 • Beoordelen van de geschiktheid voor een functie bij Nexwork

Hoelang bewaart Nexwork mijn sollicitatiegegevens?

Nexwork bewaart persoonsgegevens die tijdens de sollicitatie worden verwerkt tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure eindigt als de gekozen kandidaat zijn of haar proeftijd van 3 maanden succesvol heeft afgerond.

Op welke juridische basis verwerkt Nexwork deze persoonsgegevens?

Nexwork verwerkt sollicitatiegegevens op basis van overeenkomst (pre-contractuele handeling). Om te kunnen komen tot een arbeidscontract beoordeelt Nexwork of je geschikt bent voor een bepaalde functie op basis van een aantal persoonsgegevens (zoals hierboven genoemd).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Nexwork standaard gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. De zogenaamde noodzakelijke cookies. Daarnaast heb je de optie om voorkeuren, statistieken en marketing cookies aan te vinken:

Noodzakelijk: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Persoonsgegevens die worden verwerkt t.b.v. google analytics worden 26 maanden bewaard. Hieronder vindt je een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website en hun functionaliteit:

Nexwork verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nexwork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Technische maatregelen: Alle middelen en systemen die binnen Nexwork worden ingezet bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen: De medewerkers die binnen Nexwork persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Controle identiteit: Om jouw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien jij contact met ons opneemt kunnen wij jouw identiteit controleren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij jou een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn: Nexwork bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna jouw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke of contractuele bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van Nexwork worden verwijderd.

Datalekken: Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van jouw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we direct contact met je op.

Help ons mee: Ondanks alle maatregelen die Nexwork heeft genomen om jouw gegevens en privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

Recht op inzage: Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens Nexwork van jou heeft opgeslagen. Je dient je aanvraag schriftelijk of via e-mail te doen:
Nexwork BV
Leidenlaan 16C
6229 EZ Maastricht
fg@nexwork.nl

Nexwork stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar je toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Nexwork brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die Nexwork je toestuurt kun je aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.

Recht op verwijderen: Ook kunt je aangeven dat Nexwork jouw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Heb je klachten over hoe Nexwork met jouw persoonsgegevens omgaat?
Stuur dan een email naar fg@nexwork.nl.

Is jouw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Dan kun je jouw klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen?
Neem dan contact op met Nexwork via telefoonnummer +31 43 604 9070. Onze privacyprofessionals staan je graag te woord.

Het kan zijn dat Nexwork deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving, maar ook Nexwork als organisatie. Bij wijzigingen zal Nexwork je hierover informeren via haar website: www.nexwork.nl.