Een intro in Artificial Intelligence

De AI revolutie raast als een storm over het digitale landschap heen. Artificial Intelligence heeft de wereld veranderd. ChatGPT wordt inmiddels in verschillende toepassingen gebruikt, maar wat is AI precies? Waar kunnen we het voor gebruiken en hoe werkt het? Dit is deel 1 in onze serie over AI. Een intro in Artificial Intelligence. 

Vragen?

Neem gerust contact op met Sander.

Sander
Sander van Dijk
Online Marketeer
0612674880 s.vandijk@nexwork.nl

Wat is Chat GPT?
ChatGPT is een soort van chatbot, ontwikkeld met behulp van machine learning. ChatGPT is in staat om menselijke taal te begrijpen en is getraind met een gigantische hoeveelheid aan teksten van het internet, nieuwsartikelen, boeken, encyclopedieën, blogs, forumdiscussies en andere openbare bronnen.

 ChatGPT is in staat om tekst te genereren, teksten te vertalen en vragen te beantwoorden zoals een mens dit zou doen. Om ChatGPT goed te begrijpen is het belangrijk dat we snappen wat machine learning en large language models zijn.

Machine Learning
Een computer is een machine die uit zichzelf niks zal doen. Hiervoor heeft de computer aanwijzingen nodig. Door het schrijven van code kunnen wij de computer aansturen.

Het programma dat je nu gebruikt om dit stuk tekst te lezen is daar een goed voorbeeld van. De computer kan zelf geen beslissingen nemen: je hebt zelf dit artikel opgezocht en aangeklikt. De computer luisterde naar je aanwijzingen.

Dit alles veranderde met de komst van Machine Learning. Machine Learning is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die gericht is op het maken van voorspellingen en ervaringen. Machine Learning stelt een systeem in staat om conclusies te trekken en hier acties op te ondernemen. 

Chat Gpt Computer
Minecraft AI Bot

Een leuk voorbeeld van Machine Learning is MinecraftDojo. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een AI Minecraft te laten spelen op het niveau van een beginnende speler. De wetenschappers kunnen de AI opdrachten geven die het zelfstandig uitvoert. Dit was niet mogelijk geweest zonder het zelflerende vermogen van de AI.

De basisgedachte die hier aan ten grondslag ligt, is dat alles wat in het verleden heeft gewerkt, hoogstwaarschijnlijk ook zal blijven werken in de toekomst. Een simpel voorbeeld: de kans op een game over is in Minecraft een stuk hoger het 's nachts, omdat de omgeving vijandig wordt. Als dit iedere nacht zo is, dan zal dit de volgende nacht ook wel zo zijn

Het principe is dus simpel: geef de AI een doel en heel veel data. De AI zoekt dan zelf naar de beste oplossing. Kortom, een machine learning algoritme zoekt naar verbanden.

AI is op meerdere manieren in te zetten. Het is niet alleen in staat om Minecraft te spelen, maar wordt ook ingezet bij het herkennen van ziektes. Meerdere techreuzen (o.a. Tesla) zijn bezig met zelfrijdende auto's. En nu dus ook: een AI die met mensen kan praten. 

ChatGPT.

Large Language Models
Een groot taalmodel zoals bij ChatGPT, of een Large Language Model is een soort kunstmatige intelligentie (AI) die is ontworpen om menselijke taal te begrijpen en te genereren. Wetenschappers van OpenAI hebben ChatGPT enorme hoeveelheden teksten gevoerd (lees: het hele internet) en ChatGPT is verbanden en relaties gaan leggen tussen deze teksten. Hierdoor is het model in staat om op een natuurlijke manier in menselijke taal te communiceren en vragen te beantwoorden.

 

Belangrijk om te onthouden
Het is belangrijk om te onthouden dat de AI antwoorden genereert op basis van de patronen die ze tijdens hun training hebben geleerd, maar geen meningen, gevoelens of bewustzijn hebben bij deze antwoorden.

ChatGPT kan in feite je antwoord ''raden'' en genereert een persoonlijk antwoord voor je vraag. Hoe indrukwekkend het ook is, het blijft een machine die reageert op de input van mensen.


Als je ChatGPT vaker gaat gebruiken, dan zul je merken dat de antwoorden die je terugkrijgt soms een beetje ''vreemd'' uit de hoek kunnen komen.

Op dat moment loop je tegen de grenzen van de AI aan. Voor jou frustrerend, voor ChatGPT een leermoment.

Machine learning, remember?

Haal het beste uit ChatGPT
Om het potentieel van ChatGPT te maximaliseren, is het belangrijk dat we rekening houden met de achtergrond van ChatGPT.

We weten nu dat ChatGPT een machine learning algoritme is zonder bewustzijn. Het begrijpt de relatie en de verbanden tussen teksten en vragen heel goed. Maar het weet soms niet zo goed wát het zegt, omdat het gemaakt is om te reageren op je input.

Het is daarom belangrijk dat als je een vraag stelt, dat je de AI voorziet van zoveel mogelijk informatie en context. Hiermee haal je het meeste uit ChatGPT.

Een aantal goede prompts die je kunt gebruiken zijn:

  • Hoe werkt [Onderwerp]?
  • Kun je mijn code geschreven in [Taal van Code] analyseren en mij vertellen waarom deze niet werkt? [Plak je code hier!]
  • Kun je mijn tekst herschrijven in de volgende stijl: [Benoem stijl]
    Dit is mijn tekst: [Tekst]
  • Schrijf een gedicht in de stijl van [Schrijver].
  • Wat is het verschil tussen […] en […] ?
  • Kun je een brief schrijven voor [Benoem je doel] van maximaal 400 woorden lang.