In het kort

De afgelopen weken stonden in het teken van de European Accessibility Act: De Europese regelgeving die vanaf 2025 ervoor moet gaan zorgen dat alle websites & apps voor iedereen toegankelijk zijn. Dit artikel gaat even terug naar de basis en geeft uitleg waarom toegankelijkheid zo belangrijk is en waarop de richtlijnen zijn opgesteld.

De WCAG-status, toegankelijkheidsrichtlijnen en -verklaringen. Een selectie van termen die professionals die verantwoordelijk zijn voor de website van hun organisatie vast gehoord hebben. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk? En wat is het doel van deze richtlijnen en verklaringen?

Nexwork is jullie partner op het gebied van digitale toegankelijkheid en ondersteunt jouw organisatie om te voldoen aan de richtlijnen. Lees verder over hoe we dat doen!

Wil je meer weten?

Neem contact op met Maikel voor al je vragen rondom digitale toegankelijkheid.

Maikel
Maikel Pijpers
Online Consultant
+31 88 607 90 10 m.pijpers@nexwork.nl

Terug naar het begin. Wat is digitale toegankelijkheid en waarom is dit zo belangrijk? Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen websites & apps van bedrijven of organisaties kan bezoeken. Ook doelgroepen voor wie een websitebezoek niet vanzelfsprekend is, zoals mensen die moeite hebben met lezen, (kleuren)blind zijn of een andere fysieke dan wel verstandelijke beperking hebben. Om ervoor te zorgen dat websites voor iedereen toegankelijk zijn, zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ontwikkeld. Dit is een set richtlijnen die gebruikt worden om te toetsen of een website ‘voldoet’ aan de toegankelijkheidseisen. Van september 2020 zijn alle overheidsorganisaties al verplicht te voldoen aan deze richtlijnen. Maar vanaf 2025 gaan ook niet overheidsorganisaties hieraan moeten voldoen met de komst van de European Accessibility Act. Het is daarom verstandig op tijd te beginnen. Nexwork helpt jullie graag al op weg.

Bedienbaar

Een website dient ook voor iedereen bedienbaar te zijn. Niet alleen door het klikken met een muis, maar ook door het gebruik van het toetsenbord. Niet iedereen beschikt over een feilloze motoriek. Dit principe geeft iedere bezoeker van de website de mogelijkheid om door de website te kunnen navigeren, de informatie op een heldere en duidelijke manier kan zoeken (en vooral ook vinden) en dat ze te allen tijde weten, waar op de site dat ze zich bevinden. Bedienbaarheid richt zich dus vooral op het kunnen gebruiken van een website, ongeacht het bedieningsmechanisme.

Waarneembaarheid

Niet iedere bezoeker van een website beschikt over alle zintuigen. Er zullen personen zijn die in mindere mate gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld hun ogen. Dit principe richt zich er op dat content in een alternatieve vorm aangeboden kan worden (bijvoorbeeld audio d.m.v. voorleestool). Ook zijn bijvoorbeeld contrastkleuren voor bezoekers met kleurenblindheid of een verminderde vorm van zicht een onderdeel van dit principe. Waarneembaarheid richt zich dus op het feit dat iedere bezoeker in staat wordt gesteld om de informatie op de website tot zich te nemen.

Nexwork Bedienbaar
Nexwork Waarneembaar
Nexwork Begrijpelijk
Nexwork Robuust

Begrijpelijk

Hou een website vooral zo eenvoudig mogelijk. Iedereen die toegang heeft tot internet kan potentieel jouw website bezoeken. Niet iedereen is even bedreven in het gebruik van internet, of in de Nederlandse taal (of welke taal dan ook). Voorkom vakjargon en bied jouw content zo begrijpelijk mogelijk aan. Ook de wijze waarop men kan navigeren is hier een onderdeel van. Complexe en visuele website zijn mooi, maar als een groot deel van de bezoekers niet in staat is om de wijze van navigeren te begrijpen, zal deze weinig toegevoegde waarde hebben. Hou het overzichtelijk en eenvoudig, daar richt dit principe zich op.

Robuust

Het vierde principe richt zich met name op de techniek van een website. Ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. Iets wat vandaag gebruikt wordt, is even een paar maanden alweer achterhaald. Dit principe richt zich er vooral op dat de website dusdanig is opgebouwd, zodat het op bijvoorbeeld meerdere browsers te bekijken is. Niet iedereen is up-to-date als het gaat om de ontwikkelingen. Het is dus belangrijk dat ook in oudere browsers de content (al is het in een vereenvoudigde weergave) toegankelijk is. Ook is zaak om de code dusdanig op te bouwen, dat diverse tools in staat zijn de site te lezen (denk ook hier weer aan bijvoorbeeld voorleesfuncties). Dit principe maakt dus de website voor een zo groot mogelijke doelgroep benaderbaar, ongeacht device, browser, internetsnelheid enzovoorts.

Principes en richtlijnen van de WCAG

Binnen de WCAG zijn er een viertal principes waaraan een website dient te voldoen: bedienbaarwaarneembaarbegrijpelijk en robuust. Daarnaast zijn er 3 niveaus omschreven binnen deze principes, die aantonen in welke mate de website voldoet. Deze niveaus worden aangegeven als A, AA of zelfs AAA-status. De wettelijke verplichting voor overheidsorganisaties is de AA-status.

Wat is dan een toegankelijkheidsverklaring? Iedere organisatie die met toegankelijkheidseisen aan de slag gaat geeft in de toegankelijkheidsverklaring aan in welke mate de website al aan de eisen voldoet. Mocht dit nog niet 100% zijn, dan geeft de organisatie ook aan welke stappen nog worden ondernomen en binnen welk tijdspad de website alsnog compliant is.

Om dit allemaal wat duidelijker te maken tonen we een fictief concept
Wcag Visual

Wat kan Nexwork voor jullie betekenen? Uiteraard kun je bij ons terecht voor vragen en een verdere toelichting van dit onderwerp. Daarnaast kunnen wij door middel van een WCAG-scan beoordelen in hoeverre de website van jouw organisatie voldoet aan de richtlijnen. De uitkomsten worden uitgewerkt in een rapportage met verbeterpunten. Hierbij letten we op 3 pijlers: techniek, design en content. Indien gewenst werken wij een voorstel uit voor jouw organisatie en voeren we de aanpassingswerkzaamheden uit.

Maikel
Maikel Pijpers
Online Consultant
+31 88 607 90 10 m.pijpers@nexwork.nl

 

 

Heb je vragen over de WCAG-richtlijnen of digitale toegankelijkheid? Neem dan gerust contact op met één van onze consultants via het onderstaande contactformulier.