In een vorige blog “Een Impact-analyse voor mijn online marketing strategie?”, is de noodzaak van een impactanalyse toegelicht. Hierin werd ook aangehaald dat het niet wenselijk is dat tijdens het uitvoeren van de online strategie de afdeling ICT er iedere keer bij gehaald moet worden op moment dat je de online communicatie wenst bij te sturen.

Meer weten over dit onderwerp?
Remco
Remco Heijnen
Director
+31 6 20 13 98 84 r.heijnen@nexwork.nl
Contact

Voor iedere (strategische) marketeer lijkt dit als vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Hoe kan dat? Het antwoord hierop is dat vanuit de scope fase bij het opzetten van de online platformen geen rekening is gehouden met de uitkomsten van de impactanalyse. Het doel van deze fase is het bepalen en benoemen van de mogelijke oplossingen passend binnen de strategie en huidige (infra)structuur van de organisatie (usability-onderzoek; functionele, technische en content requirements).

Is de keuze voor een contentmanagementsysteem (CMS) een strategische keuze?

Volmondig ja! Afhankelijk van de online strategie en de daaronder liggende doelstellingen per doelgroep moet blijken voor welk CMS er gekozen moet worden. Hieronder wordt kort ingegaan op de keuzemogelijkheden en de onderliggende afweging die je met je team moet maken.

"Het CMS is dan de ‘motor’ van alle online platformen en alleen het ‘chassis’ wordt in de tijd aangepast"
Remco Heijnen - New Business Director

Multisite oplossing of één stand-alone website

Vanuit de online strategie zal blijken of er één website of meerdere websites (website, intranet, klantportalen, campagne websites, content platform) moeten worden aangestuurd door één CMS. Met andere woorden: de lange termijnvisie is belangrijk. Niet zelden maken we mee dat er in de basis voor een CMS is gekozen om één website te beheersen, maar naarmate de organisatie en dus de online strategie evolueert blijken er beperkingen te zitten aan het gekozen CMS. Risico is dan dat je het CMS moet gaan vervangen of opnieuw opzetten. We zijn van mening dat een organisatie op basis van haar midden, lange termijn strategie of online ambities een keuze maakt. Het CMS is dan de ‘motor’ van alle online platformen en alleen het ‘chassis’ wordt in de tijd aangepast.

Doelgroep header Nexwork

Beheer

Als marketing of communicatieafdeling wens je snel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. De snelheid van een aanpassing van je website kan niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van resources van een ontwikkelteam van de afdeling ICT (doorgaans ook belast met andere ICT vraagstukken in de organisatie). Een flexibel gebruiksvriendelijk CMS waar de marketing afdeling in de lead is heeft bijna altijd de voorkeur. 

Open source versus closed source

Daar is hij weer! De discussie over closed versus open source wordt al jaren en nog steeds gevoerd. Echter moet dat geen discussie zijn, maar een keuze gebaseerd op je strategische doelen en onderliggende impactanalyse. Het internet staat vol met allerlei lijstjes van voor- en nadelen van beiden. Daar zouden we een aparte blog over kunnen schrijven, maar belangrijk in de afweging hierbij is om vast te stellen of het CMS flexibel genoeg is om aan te passen aan jouw communicatiedoelstellingen. Kun je als marketingafdeling autonoom het online platform aanpassen, of heb je dan ook de afdeling ICT nodig of zelfs de producent van het CMS? Bij closed source kan dit lastig zijn omdat je vaak op een licentie software hebt gekocht die generiek is opgezet. Wil je zaken hierin aanpassen, dan moet je wachten op de producent of over een eigen ontwikkelafdeling beschikken. Bij open source heb je hier meer vrijheid in, echter maak je dan wel meer gebruik van een internetbureau die maatwerk vragen speciaal voor jouw organisatie ontwikkeld. Welke keuze je maakt, zorg er in ieder geval voor dat het CMS in lagen kan worden opgebouwd (techniek, functionaliteit, content).

Techniek

Dan is er nog de techniek. De keuze voor een bepaalde techniek (PHP, .NET, Java etc), is een keuze die vaak wordt gebaseerd op de andere technieken waarmee het CMS wordt gekoppeld binnen de ICT-architectuur van de organisatie. Natuurlijk kunnen deze verschillende technieken ook onderling worden gekoppeld, echter moet je weer rekening houden met de expertises binnen jouw organisatie als het gaat om het beheer van deze diverse technieken. Ons advies hierin, probeer te streven naar één techniek. Let hierbij op aspecten als veiligheid, toepasbaarheid ‘Progressive Web Apps’, toepasbaarheid plug-ins etc.

Natuurlijk zijn er nog meer factoren te bedenken die bepalend zijn voor de uiteindelijke CMS-keuze. Het internet staat vol met ‘quick tips’, echter vertrekken deze altijd pas vanaf een operationeel niveau en vergeten dus dat de keuze afhankelijk is van de gekozen online strategie en onderliggende doelstellingen. Met deze blog tonen wij aan dat de keuze van het CMS in een veel eerder stadium dient plaats te vinden.

Heb je aan de hand van deze blog nog vragen over de juiste aanpak of zit je midden in een worsteling van een CMS keuze? Schroom niet en neem vrijblijvend contact met onze specialisten. Je mag Jurgen en Remco ook altijd benaderen via LinkedIn. 

Contact