In het kort

De overheid heeft bepaald dat alle Nederlandse overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen van de WCAG-richtlijnen nu ook op bestaande websites uiterlijk op 23 september 2020 toegepast moeten hebben. De wet- en regelgeving is er al geruime tijd maar gold alleen voor nieuwe websites, nu wordt het verplicht voor íedere website van overheidsorganisaties. De WCAG is opgesteld om het leven van mensen met een functionele beperking makkelijker te maken o.a. op een website of een intranet/extranet. In dit artikel leggen we uit wat de WCAG inhoudt en hoe Nexwork jullie organisatie kan ondersteunen bij het voldoen hieraan.

Het belang van digitoegankelijkheid

De boodschap van een organisatie dient vanzelfsprekend zo goed mogelijk overgedragen te worden aan de doelgroep. Toch is dit niet altijd even makkelijk, niet iedereen is even bedreven met internet.

In Nederland zijn er zo’n 4,5 miljoen mensen met een beperking, en deze groep groeit. Denk hierbij aan mensen die moeite hebben met lezen door laaggeletterdheid, (kleuren)blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend zijn of een andere fysieke dan wel verstandelijke beperking hebben. Om ook voor deze bezoekers een website zo optimaal toegankelijk mogelijk neer te zetten zijn er de zogeheten toegankelijkheidsrichtlijnen, ook wel de Web Content Accessibility Guidelines genoemd (WCAG). Niemand mag immers buitengesloten worden van (digitale) informatie.

 

WCAG Iconen Kolom

De niveaus van de WCAG

De WCAG 2.1 kent drie niveaus van doorvoeren, A, AA of AAA status. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen dient er minimaal aan een dubbel A (AA) status behaald te worden. Dit is een optelsom van de richtlijnen die horen bij de A status & de aanvullende richtlijnen van AA status. Dit houdt onder andere in dat er rekening gehouden dient te worden met o.a.:

  • contrastkleuren;
  • lettergroottes;
  • voorleesfunctie;
  • transcriptie bij video’s, enzovoorts.

De richtlijnen van de WCAG hebben over het algemeen betrekking op techniek, design én content. Voor jullie website is het mogelijk dat er wijzigingen aangebracht kunnen worden op een van deze drie gebieden. Naast het toepassen van de toegankelijkheidseisen dient de website ook te beschikken over een toegankelijkheidsverklaring. In deze verklaring wordt opgenomen welke maatregelen genomen zijn om de toegankelijkheid te borgen. Denk hierbij aan genomen maatregelen in content en hoe deze WCAG-compliant wordt gehouden. 

 

Wcagmb

Wat betekent dit voor jullie organisatie en wat kan Nexwork hierin betekenen?

Dagelijks zijn onze online professionals aan het werk, om de platformen van onze klanten gezond te houden. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van een website hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij bieden daarom de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren naar jullie website op basis van de WCAG 2.1 richtlijnen. Op deze manier verkrijgen jullie duidelijkheid in de mogelijke aanpassingen. Vervolgens stellen wij een document op waarin wij onze aanbevelingen toelichten. Vanuit daar kunnen wij samen evalueren welke zaken wij, indien gewenst voor jullie kunnen oppakken om jullie website WCAG 2.1-proof te krijgen.

Wil je graag weten of jullie website dient te voldoen aan de WCAG 2.1 toegankelijkheidsrichtlijnen? Vul het formulier in en we nemen contact met je op!