Een werkplek van wereldklasse

World-class Workplace is een supertof label dat elk jaar wordt uitgereikt aan organisaties die uitblinken als werkgever. Dit label kun je niet zomaar kopen; het is puur gebaseerd op de meningen van de medewerkers zelf. Nu mogen wij met trots delen dat wij als onderdeel van Conclusion Experience uitgeroepen zijn als World-class Workplace!

Hoe werkt dit precies?

Het werkt zo: Effectory voert een uitgebreide scan uit onder het personeel van een bedrijf. De resultaten worden vervolgens vergeleken met de betrouwbare benchmarks van Effectory op het gebied van werkgeverschap. Alleen bedrijven die beter scoren dan deze benchmarks krijgen het felbegeerde label.

Met dit label kunnen we als onderdeel van Conclusion Experience laten zien dat we echt een topwerkgever zijn voor zowel huidig als toekomstig talent.

Trots!

Afgelopen april vond dit medewerkers onderzoek van Conclusion via Effectory plaats. Hier hebben wij als Nexwork en 6 andere labels binnen Conclusion Experience aan meegedaan. Doordat we samen boven de benchmark-gemiddeldes hebben gescoord op eNPS en werkgeversschap, hebben we het World-class Work place keurmerk ontvangen!

Goed werkgeverschap verdient een schouderklopje. Dit keurmerk, helemaal gebaseerd op wat de medewerkers zelf zeggen, is de ultieme manier om te laten zien dat je om je team geeft.