Winkelstraten op sfeervolle websites

case Sittard-Geleen presenteert totaalbeleving binnensteden

Winkelstraten op sfeervolle websites

De Europese e-commerce markt blijft de komende jaren groeien, dat is inmiddels geen verrassing meer. Oude structuren werken niet meer. Het idee dat een crisis (of vergrijzing) de oorzaak is van de problemen is inmiddels achterhaald. De veranderingen in het koopgedrag van de consument en het effect daarvan op de retail is een wereldwijd fenomeen.

Bij gemeenten staat het aantrekkelijk maken van winkelgebieden en stadscentra dan ook hoog op de beleidsagenda. Zo ook in Sittard-Geleen. Vooral de centrumaanpak staat hoog op hun bestuurlijke en maatschappelijk agenda. Er is een krachtig communicatieconcept ontwikkeld dat de stad een eigen ‘smoel’ geeft en waarmee kan worden gewerkt aan een attractief imago als ondernemende stad.

Doelstelling

Bij het profileren van een winkelgebied én belangrijker nog, het willen bereiken van (potentieel) winkelend publiek, is het van belang om vanuit het perspectief van de doelgroep te redeneren. We dienen stil te staan bij het oriëntatieproces en de customer journey van deze doelgroepen. Samen met de Gemeente Sittard-Geleen, de brandpartners en het centrum management van beide kernen, ontwikkelde Nexwork een strategie, waaraan de te ontwikkelen platformen konden worden opgehangen. Een kapstok als het ware, die de basis vormde in de gehele ontwikkeling van de portal, van de initiële sitemap tot het uiteindelijke design van de portal en het genereren van relevante content.

 

 

Aanpak

Nexwork heeft twee winkelplatformen ontwikkeld die op basis van gebruikersbehoeften en -wensen een totaaloverzicht tonen. De bezoeker kan op een intuïtieve en overzichtelijke manier door het winkelaanbod van de betreffende kern navigeren. We verleiden de bezoeker om te ontdekken wat het winkelgebied allemaal te bieden heeft. En we faciliteren hem/haar om het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken. Door middel van een website per winkelgebied bereiken we zowel aan vraag- als aanbodzijde diverse doelstellingen. Een online platform maakt het mogelijk om zowel de mensen te bereiken die aanwezig zijn in het winkelgebied, als potentiële bezoekers die op het internet op zoek zijn naar winkels (toeristen, dagjesmensen, mensen met een specifieke koopbehoefte).

“Deze websites zijn een mooi resultaat van een intensieve samenwerking met het centrummanagement en tot stand gekomen met hulp van de ondernemers. Met deze websites willen we bezoekers beter informeren over alles wat de beide winkelgebieden te bieden hebben."
Noël Lebens Wethouder voor binnenstedelijke ontwikkeling

Het resultaat kun je bewonderen op: www.winkelengeleen.nl en/of www.sittardgenietenvoorop.nl.
Ook geïnteresseerd in wat Nexwork voor uw project kan betekenen? Bel of mail Remco Heijnen.